میسیساگا (انگلیسی جه: Mississauga) یتا شهر کانادایی دله هسته که انتاریویی جیر دره.[۱] اینتا شهر که کانادایی ششمین گت ترین شهر هسته و تورنتویی باختری دله قرار دارنه. میسیساگا ۲۹۲٫۴۰ کیلومترمربه گتی و ۷۱۳٬۴۴۳ تن دواش(جمعیت) دارنه و ۱۵۶ متر دریا جه جورتر هسته.


ساعتگرد جور جه from top: میسیساگا، تورنتویی دانشگا میسیساگایی دله، ابسلوت ورد ساختمون ، شهری میون(downtown)، میسیساگایی خدمات اجتموعی مرکز ، زندگونیی ساخامونون


میسیساگایی نگاره که آسمون جه بیتنه.
میسیساگایی 403یی گته راه (اتوبان)
پیرسونی فرودگاه که میسیساگایی دله دره .

بن‌بنویشت دچی‌ین

  1. ویکی‌اینگیلیسی کایری‌کرون. «Mississauga».