موس، خید، نشین، هره یا مَقعِد[۱] زنده جاندارون بدن دله، گوارشی سیستم آخرین بخش هسته. کنگ وسط اتا سولاخ دره که ونه نوم ره موس گننه و غذائون ِایضافه چی‌ئون ونجه بریم درزنده.

مقعد ِساختار
موس یتا زنا که وه پپش هم مشخص هسه

جستارهای وابسته دچی‌ین

منبع دچی‌ین

  • ویکی‌پدیای انگلیسی.