مسیه ۸۲ (یا ان‌جی‌سی ۳۰۳۴ یا سیگار کهکشون) اتا کهکشون هسته که فاصله ۱۲میلیون سال نوری جه و کشتی نشون ِفلکی صورت دله دره.

وه برخلاف اسمش اصلا سیگار ره نموندنه


بیرون بگردستندچی‌ین

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مسیه ۸۲ خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  • فارسی ویکی‌پدیا