اصلی منوی ِوا هاکردن
Messier 073 2MASS.jpg

مسیه ۷۳ (M73,یا NGC 6994) چارتا اساره هستنه که از لحاظ ظاهری نزدیک هم بینه و به اشتباه مسیه اجرام لیست دله بنویشته بَینه.

پیوند به بیروندچی‌ین