مسیه ۷۳ (M73,یا NGC 6994) چارتا اساره هستنه که از لحاظ ظاهری نزدیک هم بینه و به اشتباه مسیه اجرام لیست دله بنویشته بَینه.

Messier 073 2MASS.jpg

پیوند به بیروندچی‌ین


مختصات:   20h 58m 54s, -12º 38' 00''