مسیه ۲(انگلیسی جه: Messier 2) (یا M2 و NGC 7089) یک خوشه کروی است. وت وسط جین دومینک مارالادی و در سال ۱۷۴۶ کشف شد.

مسیه دوم

پیوند به بیروندچی‌ین

منابعدچی‌ینویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مسیه ۲ خَوری دَره ره پیدا هاکنین.