مازندنومه اتا خوری-تحلیلی سایت هسته که فارسی زوون جه بنویشته وونه و وِنه دله مازرون خورون ره یِلنه. این سایت اتا بخش «پادکست» نوم جه هم دانّه که ونه دله تبری آهنگ و کلیپ بی‌یشته وونه. مازندنومه، مازرون دله اولین خوری-تحلیلی سایت بی‌یه که سال ۱۳۸۱ راه دکته. این سایت مازرون ِفرهنگی-هنری خورون ره ویشترک توجه کنده و اسا ات‌خله شمالی نویسنده‎ئون، شاعرون و پژوهشگرون جه این سایت دله همکاری کنّه.[۱][۲][۳][۴]

منبع‌ون دچی‌ین

بیرون بگردستن دچی‌ین