لوئی فیلیپ یا لوئی فیلیپ اول (فرانسوی جه: Louis-Philippe Ier)(بزائهٔ ۶ اکتبر ۱۷۷۳ - بمردۀ ۲۶ اوت ۱۸۵۰) فرانسه‌ی شا میون سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۸۴۸ (میلادی) بی‌یه.

لویی فیلیپ
فرانسه ِشا
لوئی فیلیپ؛ سال ۱۸۴۲
زمون۱۸۳۰ تا ۱۸۴۸ (میلادی)
نام کامللوئی فیلیپ اول
بزائنی روزعبارتی خطا: اینتی نقطه‌گذاری ره نشناسمبی «۶» اکتبر ۱۷۷۳(عبارتی خطا: اینتی نقطه‌گذاری ره نشناسمبی «۱»−۱۰−۰۶)[[رج:عبارتی خطا: اینتی نقطه‌گذاری ره نشناسمبی «۱» بزائه‌ئون]]عبارتون خطا: < ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه
بزائن ِجاپاریس، فرانسه
بمردن۲۶ اوت ۱۸۵۰ (۷۶ سال)
بمردن ِجاکلارمونت، ساری، انگلستان
پس ازشارل دهم
دینرومی کاتولیک

شارل دهم كه استعفا هدائه، لوئی فیلیپ شا بیّه. وه ۱۸۴۸ ناچار بیه كه کنارگیری هاكنه و فرار هاكنه و بوره انگلستان دله. وه ۲۱ سال تبعید دله دیّه.


منابع دچی‌ین

شابلون:فرانسه شائون