لایف اریکسون (بزائه‌ی 970، بمرده‌ی 1020 میلادی) اولین نفری هسِّه که سده یازدهم میلادی وارد جزیره نیوفاوند لند بیِّه. وه اتا ایسلندی جنگجوی بی‌یه. ونه پِر اریک د رِد بی‌یه که اتا کاشف و یاغی نروژ حکومت جه و اونجه جا فراری بیِّه. اریک یعنی ونه پر اولین مستعمره نروژی ره گرینلند دله بنا بشته. متحده ایالات آمریکا دله اسائه روز ۹ اکتبر ره ونه یادبود بنومستنه و هرسال مراسم گیرنه.

ونه عکس تمبر ِسر

منبعدچی‌ین

  • انگلیسی ویکی پدیا