صدبرابر صد اتا فیلم هسته که ونه تهيه‌كنندگي، نویسندگی و کارگردانی ره حسین شهابی سال ۱۳۹۰ انجام هِدائه.

صدبرابر صد
کلیات
ژانر
اجتماعی
اکران
زوون
کشور
عوامل
کارگردان
نویسنده
تصویر
حسین شهابی
موسیقی
حسین شهابی
مونتاژ
حسین شهابی
سینمایِ صنعت
تولیدکَر کمپانی
خانه فیلم باران
تهیه‌کننده
تَنِک‌کر
خانه فیلم باران

بازیگرون دچی‌ین

  • محمد علی مروتی
  • کریم نوبخت
  • رحیم فلاح
  • شیرین رحیمی بروجردی
  • عباس خلج
  • کارن کرمانی
  • زری شادمان
  • حسین قلی زاده
  • نادر باداد افشرد
  • نوید صالحی

منابع دچی‌ین