شهید منار (بنگالی جه: শহীদ মিনার) اتا ملّی یادبود هسته که داکا, بنگلادش, دله دَره و بنگالی زوون جنبش ره یاد یارنه ِ.

Central Shaheed Minar
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

Shaheed Minar of Dhaka, as rebuilt in 1972
اطلاعات کلی
وضعیت completed
کاربری Monument
سبک Modern
مکان Dhaka, Bangladesh
نشونی Dhaka Medical College campus, Dhaka
بلندی 14 m (46 ft)
معمار Hamidur Rahman

تاریخچهدچی‌ین

بنگلادش، قدیم پاکستون دله دَیّه و با اون‌که این دِتا کشور هیچ سامونی نِدارنه، رسماً اتا کشور بینه و هند وشون ِوسط دَیّه. بنگلادش ره اون گادِر شرقی‌پاکستون گاتِنه. پاکستون ِرسمی زوون هم اردو بی‌یه ولی بنگلادش ِمردِم ره این زوون حالی نَیّه و وشون دِل وِسته که بنگالی رسمی بَواشه. ات‌سری دانشجو ۲۱ فوريه سال ۱۹۵۲ ميلادی اعتراض هاکردنه و این بـِخاستی ره مطرح هاکردنه ولی پاکستون ِارتش وشون ره تیر دَوِسته و ات‌خله ره بَکاشته. بعدها که بنگلادش اتا سِوا کشور بیّه، متحد ملل سازمان جه بخاسته که ۲۱ فوريه ره ماری زوون جهونی روز بنومِن و سال ۱۹۹۹ میلادی، یونسکو اتا عمومی کنفرانس دله، زوونون و فرهنگون ِحفظ وسّه این روز ره په بی‌یشته.

نگارسرهدچی‌ین

Central Shaheed Minar. 360 degree view, May 2015.

منابعدچی‌ین