شهید منار (بنگالی جه: শহীদ মিনার) اتا ملّی یادبود هسته که داکا, بنگلادش, دله دَره و بنگالی زوون جنبش ره یاد یارنه ِ.

شهید منار ِیادمان
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার
کلی معلومات
نوع بنا
مکان
اداری منطقه
کشور
اندازه‌ئون
بلندی
۱۴ متر ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
طراحی و ساخت
معماری شابلون
معمار مهندس
دیگه چیون
مختصات
Map

تاریخچه دچی‌ین

بنگلادش، قدیم پاکستون دله دَیّه و با اون‌که این دِتا کشور هیچ سامونی نِدارنه، رسماً اتا کشور بینه و هند وشون ِوسط دَیّه. بنگلادش ره اون گادِر شرقی‌پاکستون گاتِنه. پاکستون ِرسمی زوون هم اردو بی‌یه ولی بنگلادش ِمردِم ره این زوون حالی نَیّه و وشون دِل وِسته که بنگالی رسمی بَواشه. ات‌سری دانشجو ۲۱ فوريه سال ۱۹۵۲ ميلادی اعتراض هاکردنه و این بـِخاستی ره مطرح هاکردنه ولی پاکستون ِارتش وشون ره تیر دَوِسته و ات‌خله ره بَکاشته. بعدها که بنگلادش اتا سِوا کشور بیّه، متحد ملل سازمان جه بخاسته که ۲۱ فوريه ره ماری زوون جهونی روز بنومِن و سال ۱۹۹۹ میلادی، یونسکو اتا عمومی کنفرانس دله، زوونون و فرهنگون ِحفظ وسّه این روز ره په بی‌یشته.

نگارسره دچی‌ین

Central Shaheed Minar. 360 degree view, May 2015.

منابع دچی‌ین