چمستان: نسخه‌ئون ِفرق

جز
بدون خلاصه
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
ایندا شهر نسبت به دهاتای دور و ور اته بندی دره.
 
روستای ییلاقی [[لاویج]] که ونه آب گرم معروف هسه، [[پارک جنگلی کشپل]]، [[هلاپون]] و روستای خش منظره نعمت آباد جاهای جاهای دیدنی چمستان هسنه.
 
==سیاسی تقسیمات==
۴

ویرایش