نیکلای چائوشسکو: نسخه‌ئون ِفرق

'''نیکلای چائوشسکو''' [[رئيس جمهور روماني]] از سال ۱۹۶۵ تا سال ۱۹۸۹ بود. پس از انقلاب رومانیاي ۱۹۸۹، او [[دستگير شد]]، محاکمه و عمومي [[اعدام شد]]. او تنها دیکتاتور کمونیستی [[اروپای شرقی]] بود که به خاطر [[جنایت علیه بشریت]] و [[نسل کشی]] در طول [[انقلاب]] ۱۹۸۹ محکوم شده بو
 
== گالری ==
== چه‌گوارای نگارخنه ==
<center>
<gallery>
کاربر ناشناس