کالش: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''کالش''' اتا واکنش هسته گه ماهیچه های تنفسی جه بریم انه. این واکنش بتونده در ب...» ایجاد کرد)
 
[[پرونده:"Cover Coughs, Cover Sneezes" - NARA - 514081.jpg|بندانگشتی|]]
'''کالش''' اتا واکنش هسته گه ماهیچه های تنفسی جه بریم انه. این واکنش بتونده در برابر محرکهای گوناگونی بوئه. برای نمونه هر گادر گلی دله خلط دبوئه، کالش خلط ره بریم شندنه.
==بن مایه==
کاربر ناشناس