این شابلون ات خورد اساره (تصویر:Symbol star2.svg) گوشه چپ بنویشته به نشونه خار بی‌ین اون بنویشته قرار دانه.


این شابلون ونه پایین نوشتارئون بیشته بوئه.