سیکا

اتی ئو دله مرغ نوم

سیکا

Cane Portrait Chevreuse.JPG

سیکا عکس نگارخنه  - ویکی‌مدیا تلمبار  مقدار دچی‌ین (P935) ویکی دیتا دله

سیکا یا بِلی (فارسی جه:مرغابی، اردک) اتا نوم هسته که معمولاً Anatidae خانواده‌ئون وِسه به کار شونه. سیکائون چندین زیرخانواده جه سِوا وونّه. اینان هم دریوی ئو دِله و هم شیرین ئو دِله زندگی کانّه و وِه ره خَله هولی جه خاش اِنه.

نگارخنهویرایش

منابعویرایش

  • فارسی ویکی‌پدیا