سید مهدی احمدی پهنه کلایی[۱] مازرونی سیاستمدار و محقق هسته. وه سه دوره ساری اسلامی شورا دله عضو بی‌یه و نکای شهردار هم بیّه. وه استادی دانشگاه هم هاکارده و ساریِ دانشگاه آزادِ هیئت علمی و نکایِ دانشگاه آزادِ ریاست ره شه کارنومه دله دارنه.[۲] [۳] وه کتابونی هم بنویشته؛ من‌جمله «تاریخ محلات شهر ساری»، «روخوانی و روانخوانی قرآن» و «ابواب فقه (عقود)» و غیره.[۴]

منابعدچی‌ین