سیارک ۳ (انگلیسی جه: 3 Juno)۳مین سیارک کشف بیی هسته[۱] که ۰۱ سپتامبر ۱۸۰۴ کشف بیه.[۲]

قدر مطلق سیارک برابر 5.33 هسته.[۳]

منابعدچی‌ین

  1. به طبق اونچی که اینجه بموئه شوماره سیارک معرف شوماره کشف بین هسه.
  2. فهرست سیارک‌های شماره‌دار (انگلیسی). دانشگاه هاروارد. بازیابی در 2009-09-28.
  3. [۱]

ایتصال به بیروندچی‌ین