سیارک ۱۴ (انگلیسی جه: 14 Irene)۱۴مین سیارک کشف بیی هسه[۱] که ۱۹ مه ۱۸۵۱ و لندن دله کشف بیه.[۲]

قدر مطلق سیارک برابر 6.30 است.[۳]

منابعدچی‌ین

  1. بر طبق اونچی که اینجه بموئه شماره سیارک معرف شماره کشف شدن و هسه.
  2. فهرست سیارک‌های شماره‌دار (انگلیسی). دانشگاه هاروارد. بازیابی در 2009-09-28.
  3. [۱]

ایتصال به بیروندچی‌ین