سیارک ۱۰ (انگلیسی جه: 10 Hygiea)۱۰مین سیارک کشف بیی هسه[۱] که ۱۲ آوریل ۱۸۴۹ و ناپل دله کشف بیه.[۲]

قدر مطلق سیارک برابر 5.43 است.[۳]

منابعدچی‌ین

  1. بر طبق اونچی که اینجه بموئه شوماره سیارک معرف شوماره کشف بین وه هسه.
  2. فهرست سیارک‌های شماره‌دار (انگلیسی). دانشگاه هاروارد. بازیابی در 2009-09-28.
  3. [۱]

ایتصال به بیروندچی‌ین