سه یا فارسی زبون دله سیب ( علمی نوم : Malus domestica )اتا میوه هسِّه که مناطق سرد و معتدل دله دراینه . اینتا میوه پتاسیم، سدیم، کلسیم، برم و فسفر و خله زیاد ویتامین آ و ب دارنه.

سِه

خواصدچی‌ین

سِه بخاطر وجود ویتامین های مختلف و زیاد برای سلامتی و تندرستی خله مفید هسِه . ونه بیشتر ویتامین ها و املاح ونه پوست و نزیکای پوست دره و بهتره با پوست بخرد باوِّه.سه ی رو معمولا چرب هسِّه همین وسه ونه خار بشس باوه و یا اتا نازک پوست ونه جا بییت باوِّه.


منابعدچی‌ین

  • فارسی ویکیپدیا