سایپا فوتوال تیم اتا ایرانی فوتوال تیم هسه که لیگ یک درون دره و محمود فکری ونه سرمربی هسه

سایپا
پرونده:Saipa 2019 Logo.svg
مالک کارخانه خودروسازی سایپا
سرمربی محمود فکری
لیگ لیگ آزادگان
Team colours
Kit body Saipa 1819h.png
Team colours
Team colours
Team colours
Team colours
لباس اول
Team colours
Kit body Saipa 1819a.png
Team colours
Team colours
Team colours
Team colours
لباس دوم