سایه روشن اتا فیلم هسته که ونه تهيه‌كنندگي، نویسندگی و کارگردانی ره حسین شهابی سال ۱۳۷۶ انجام هِدائه.

سایه روشن
کارگردان حسین شهابی
تهیه‌کننده حسین شهابی
نویسنده حسین شهابی
بازیگرون رحیم نوروزیان

شهلا بداقی
سیمین طلاکوب
وحید آزرم
محمد سرافراز
کیوان سرابی
هدایت قومی
علی مرامی

امیر رضا سلیمانی
موسیقی حسین شهابی
فیلم‌برداری فریبا فیاض
تدوین حسین شهابی
گونه اجتماعی
استودیو خانه فیلم باران
کشور Flag of Iran.svg ایران
زوون فارسی

بازیگروندچی‌ین

  • رحیم نوروزیان
  • شهلا بداقی
  • سیمین طلا کوب
  • وحید آزرم
  • محمد سرافراز
  • کیوان سرابی
  • هدایت قومی
  • علی مرامی
  • امیر رضا سلیمانی

منابعدچی‌ین