سالزبورگ (آلمانی دله: Salzburg) اتریش کشور ره اتا اج ایالتون هسه. ونه نیشتگاه سالزبورگ هسه.

اتریش ِسالزبورگ ِایالت

سالزبورگ قدیما اتا مستقل اسقف‌نشیر روم مقدس امپراتوری دله بی‌يه.

منبعدچی‌ین

  • فارسی ویکی‌پدیا.