زمین ِجرم ۱۰۲۱×۶/۶ هسه. ونه چگالی نسبت به ئو ۵/۵ هسه یعنی ۵/۵ بار ئو توم سنگین‌تر هسه. زمین ویشترین چگالی میون خورشیدی منظومه دله دارنه.

منبع دچی‌ین

  • «Earth mass». انگلیسی ویکی‌پدیا. هارشی‌یه بیی ۱۶/۰۷/۲۰۱۵ گادِر.