رابین‌هود (انگلیسی جه: Robin Hood) اتا داستانی شخصیت و انگلیس فولکلوریک فرهنگ کهن‌الگو هسته. رابین‌هود داستان ریشه‌ئون میونی سده‌ئون جه رسنه.

رابین‌هود موجستمه ناتینگهام دله

عمومی فرهنگ دله، رابین هود حق‌طلبی نماد، ستمکارون اموال ِبخشش هاکننده فقیر مردم وسّه هسته. این شخصیت جه جاپونیون و انگلیسیون ات‌خله فیلم بساتنه.

نگارخنهدچی‌ین

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین

  • ibcpars.net، هارشی‌ین: ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۸.