دِرو ئه‌تا گب هسته گه حقیقت جه نخوندنه. دِرو مختلف دینون دله ئه‌تا بد عمل بشمارده وونه.

پینوکیوی فنی درو بزروئن وه دراز بَـــیّه

ویشته بخوندیندچی‌ین

بن‌مایهدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای همکاری‌کانندگون، «Lie»، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه (بازیابی ۱۰ تیر ۱۳۹۶).