وِتو اتا حق هسته که پنج‌تا کشوری که امنیت شورا دله دائمی عضو هستنه، دارنه. این پنج‌تا کشور تونّه شه حق وتو جه استفاده هاکنن تا هر چی خانه تصویب بَوو دَم ره بَیرِن و نی‌یلِن که تصویب بوائه.

منابعدچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا

شابلون:امنیت شورا