جان کولیج متحده ایالات آمریکای ۳۰اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که سی و چار و پنجمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا جمهوری‌خاهون حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۲ اوت ۱۹۲۳ تا ۴ مارس ۱۹۲۹ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، چارلز دیویس ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب جمهوری‌خاه دله دیّه.

جان کولیج
جان کولیج ِعکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۲ اوت ۱۹۲۳ تا ۴ مارس ۱۹۲۹
ترتیب ۳۰اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون) چارلز دیویس
سیاسی جناح جمهوری‌خاهون حزب

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین