تورات (عبری جه: תּוֹרָה) یهودیون ره مقدس کیتاب هسه که وشون تاریخ و عقاید و شریعت ره در بر گیرنه. یهودون گانّه که این کتاب ره خدا موسی ره وحی هاکرده.

Torah and jad.jpg

تورات و ات‌سری کتابون دیگه هِدی جه جمع وانّه و عهد قدیم ره تشکیل دِنّه. عهد قدیم ره هم یهود قبول دارنه و هم مسیحیون.

منابعدچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا