تارنتینو (انگلیسی جه: Tarantino dialect) اتا رومی‌تبار زوون هسته که ویشته ایتالیای ناپولی دله ونجه گپ زنّه. اینتا زوون حدود ۳۰۰٬۰۰۰ نفر گنشکر دانّه.

منبعدچی‌ین