بینجستون

بینجستون ئه‌تا تکه زمین هسته گه ون دله دونه کارنّـــــــه.

بن مایهدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای همکاری‌کانندگون، «Rice»، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه (بازیابی ۲۹ بهمن ۱۳۹۶).