بنیامین هریسون متحده ایالات آمریکای ۲۳اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که بیست و شیشمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا جمهوری‌خاهون حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۴ مارس ۱۸۸۹ تا ۴ مارس ۱۸۹۳ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، لوی مورتون ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب جمهوری‌خاه دله دیّه.

بنیامین هریسون
بنیامین هریسون ِعکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۴ مارس ۱۸۸۹ تا ۴ مارس ۱۸۹۳
ترتیب ۲۳اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون) لوی مورتون
سیاسی جناح جمهوری‌خاهون حزب

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین