برقی سازه اتا برقی وسیله هسه که آشغال و خاکِخل ره چفنه (میک زنه). بعضی برقی سازه‌ئون ئوی جا کار کننه. آیوز مک‌گافی ۱۸۶۹ میلادی دله، برقی سازه ره اختراع هاکرده.

Vacuum cleaner.jpg

مرکزی سازهدچی‌ین

بعضی جاهای سیستم اتی هسه که اتا قوی سازه ره النه اتا جا و بقیه سازه‌ئون ره لوله‌کشی جا مرکزی سیستم کش وصل کننه. اینتا سازه قد ویشتر هسه و اگه خله وقتی وه ره کار نزنن ای خراب نبونه.

بن‌مایهدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای کایرون، « جاروبرقی » ، فارسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه (هارشی‌بیه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸).