باسک اتا سرزمین نوم هسته که فرانسه و ایسپانیا میون رَسِد بیّه و این دِتا کشور دله چندین اوستان جه تقسیم بیّه.

باسکِ سرزمین
Euskal Herria
شعارزازپاک بات
باسکِ موقعیت
باسکِ موقعیت
The seven provinces of the Basque Country, as claimed by certain Basque sectors.
The seven provinces of the Basque Country, as claimed by certain Basque sectors.
(and بزرگترین شهر) بیلبائو
زبان(ها)رسمی باسکی
فرانسوی
ایسپانیولی
نام اهلیت باسک
مساحت
 -  مجموع ۲۰٬۹۴۷ کیلومترمربع 
۸٬۰۸۸ مایل‌مربع 
جمعیت
 -  2015 تخمین حدود 3,000,000 
 -  تراکم 143.22/کیلومترمربع 
۳۷۰٫۹/مایل‌مربع
واحد پول یورو (€) (EUR)
دامنه اینترنت .eus

ایسپانیا دله این منطقه ره دِتا شه‌گردونِ بخش میون رَسِد هاکردنه که باسکِ ایالات و ناوارا هستنه. البته باسکیون فرانسه دله هم درنه و شمالی باسک ِمنطقه ره شامل وانّه.باسکِ مردم باسکی زوون دارنه. باسکی زوون ایسپانیایِ بخشون دله رسمی زوون حیساب انه و ونه گنش‌کرون تونّه شه وچون ره مدرسه دله باسکی یاد هادن و شه اداری اسناد ره باسکی بَنویسن.

باسک ایسپانیایِ ناسیونالیستی‌ترین مناطق جه هسته. این منطقه دله سال‌ها اتا گروه بنوم اتا (eta) مسلحونه فعالیت کارده و دولِت جه جنگ داشته. این گروه سال ۱۹۵۹ که فرانکو دیی‌یه بساته بیّه ولی بعدی شائون گدر هم شه فعالیت ره دمباله هدائه. وشون ۲۳ فوریه ۱۹۸۱ ایسپانیایِ مجلسِ پاسبون‌ها دله نفوذ هاکردنه و این کشورِ پارلمون ره بَییتنه تا کودتا هاکنن ولی شاه خوآن کارلوس اول شخصاً وشون دَم ره بَییته و تلویزون دله سخنرانی هاکرده تا وشون حرکت ره هِرِستنه.

شهروندچی‌ین

Largest cities
       
بیلبائو Vitoria-Gasteiz پامپلونا سن سباستین
Ten largest cities
رج شهر اوستان جمیعت رج شهر اوستان جمعیت
1 بیلبائو   بیسکای 351,629 6 گتژو   بیسکای 82,327
2 ویتوریا گاستزی   آلاوا 238,247 7 ایرون   گیپیژوا 60,261
3 پامپلونا   ناوارا 195,769 8 پورتوگالت   بیسکای 49,118
4 سن سباستین   گیپژکا 195,226 9 سنسرتوزی   بیسکای 47,320
5 باراکالدو   بیسکای 95,640 10 بایونه   لاپوردی 44,300
Source: Eustat, INE, INSEE

دپیته چرخه‌تودچی‌ین

منابعدچی‌ین