اشنافه یا اشنیفه یا اشنوفه ات‌جور بدنِ دفاعی عکس‌العمل تنفسیِ محرکِ مواد ره هسته. ونه مکانسیم اینتی هسته که آدمِ بازدم هِوا سریع ونه فنی جه خارج وانه.

اشنافه/اشنوفه/اشنیفه هاکاردن

یک لغت بسیار کهن هندو اروپایی(آریایی) که در گویش مازندرانی قدیم رواج داشت در حال حاضر در حال فراموشی است، در زبان آلمانی هم به عطسه اشنوفن schnophen اطلاق می شود.

بن‌بنویشت دچی‌ین