اسپاتیفای اتا مبایلی اپ هسته که موزیک پخش کانده.

Noia 64 apps wp.png اینتا بنویشته خله پچوک هسته. ونه گت هاکردن ره همرا، ویکی‌پدیا ره کومک هاکنین.