گوستاو مالر اتا چکی ارکستر بی‌یه که رمانتیک ِپسی دوره کار کارده. ونه کارون وقتی زنده بی‌یه خله طرفدار نداشته و بمرده په معروف بیّه. ونه «بنه» آهنگ تنها آهنگی هسته که بموندسته.

ونه عکس

منابعدچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا