اصلی منوی ِوا هاکردن

ژوئه لتور اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ اندر الوآر دله دره. اینتا شهر سانتر (فرانسه) ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۳۶٬۲۳۳ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین