ژان ده‌ماره دو سن‌سورلن (به فرانسوی: Jean Desmarets de Saint-Sorlin) شاعر و نمایش‌نومه نویس قرن شانزدهم میلادی اهل فرانسه هسته.

ژان ده‌ماره دو سن‌سورلن
اسم اصلی Jean Desmarets de Saint-Sorlin
ملیت فرانسوی Flag of France.svg
بزائن ۱۵۹۵ میلادی
بمردن ۱۶۷۶ میلادی
کار شاعر و نمایش‌نومه نویس

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین