پروین بولدان

کوردی سیاستمدار

پروین بولدان اتا کوردی سیاستمدار هسته که ترکیه پارلمون دله دره و صلح و دموکراسی حزب جه ایغدیر ِشهر ِنمایندوئه. وه کسی بی‌یه که عبدالله اوجالان ِدیاربکر ِبیانیه ره کوردی زوون جه بخوندسته.[۱] وه پیش از اون که صلح و دموکراسی ره بسازن، دموکراتیک جامعه حزب دله هم دیّه.

پروین بولدان
شناسنومه
بزاروز۶ نوامبر ۱۹۶۷
بزاجاحکاری،  تورکیه
همسرشاواش بولدان
وچوناتا ریکا (نیچروان)
اتا کیجا (زلال)
سیاسی اطلاعات
سیاسی حزبدموکراتیک جامعه حزب
صلح و دموکراسی حزب
سمتایغدیر نماینده
فعالیتونترکیه‌ی پارلمون نماینده

وه نوزده سالگی گادِر شه عامی‌پسر جه ازدواج هاکرده و ونجه بورده استامبول. ونه شی ره قاچاقچی بی‌ین تهمت بزونه[۲] و اونتی که شه گانه زمونی که ونه کیجا دنیا بموئه، همون روز ونه شی (شاواش بولدان) ره زنجیره‌ای قتلون سَره، بکاشتنه.[۳]

منابع دچی‌ین