ویلهلم کنراد رونتگن (آلمانی جه: Wilhelm Conrad Röntgen)‏ اتا آلمانی فیزیکدون و ایکس-ری کاشف هسته که نوبل اولین فیزیکی جایزه ره سال ۱۹۰۱ بییته.

ویلهلم رونتگن
ویلهلم کنراد رونتگن
متولد شابلون:تولد
لنپ، پروس
مرگ ۱۰ فوریه ۱۹۲۳ (۷۷ سال)
مونیخ، آلمان
ملیت آلمانی
رشته فعالیت فیزیک
محل کار استراسبورگ

هوهنهایم
ورتسبورگ
دانشگاه

لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ دانشگاه
دلیل شهرت ایکس-ری ِکشف
جوایز Nobel prize medal.svgنوبل فیزیک جایزه (۱۹۰۱)
امضا
امضای ویلهلم رونتگن

زندگی نامهدچی‌ین

رونتگن ۲۷ مارس ۱۸۴۵ آلمان ِلنپِ شهر دله دنیا بموئه. وه شه ابتدایی تحصیلات ره هلند دله بگذرنی‌یه و اَی بورده سوییس تحت نظر آدولف کلاسیوس ادامه تحصیل هدا. شه دکترا ره فیزیک سر بییته و وردگردسته وورتسبورگ، آلمان دله. استراسبورگ و گی‌یسن دله تدریس هاکرده و وورزبورگ ِدانشگاه دله استاد بیّه و سال ۱۸۹۵ این شهر دله اتا عجیب ِچی بدی‌یه.

رونتگن شه کروکس ِلوله ره اتا سیو کاغذ دله دَپیت بی‌یه و با این حال اتا پرده که فلوئورسنت آشی بی‌یه و لوله پَلی کب بی‌یه، سو-سو بَزوئه. رونگتن ونه سَره اتخله تحقیق هاکرده و کشف هاکرده که اتی مجهول ِاشعه وشون جه دَر اِنه که وه ره ایکس بنومسته.

بریم بگردستندچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که ویلهلم رونتگن خَوری دَره ره پیدا هاکنین.