وانادزور اتا شهر هسته که ارمنستون ِلوری استان دله دره و سال ۱۹۲۴ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۱۱۶٬۹۲۹ نفر جمعیت دانّه.

وانادزور
وانادزور
مکون

لوری استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۲۴
جمعیت۱۱۶٬۹۲۹

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین