وارن بافت (انگلیسی جه: Warren Buffett) اتا مَردی هسته که ونه نوم ره فوربس مجله دله، ده‌تا پولدارترینون فهرست دله بنویشتنه. وه حدود $44.0 بیلیون پول دانّه. وه کشور امریکا دله دنیا بموئه و سال ۲۰۱۲، 81ساله بی‌یه. وه شه پول ره کارخنه Berkshire Hathaway دله جه دَربیارده.

Warren Buffett KU Visit.jpg

منابعدچی‌ین