هلندِ برزیل یا نو هلند اتا مستعمره بی‌یه که هلندیون برزیل دله بسات بینه. این مستعمرات ِسامون دله اسا اولیندا، پرنامبوکو، فرناندو دی نوروها و... دَرنه.

هلندِ برزیل
نو هلند
Nederlands-Brazilië or Nieuw-Holland
هلند مستعمرات

1630–1654
پرچم نشون نظامی
میون سال‌های 1630 تا 1654
پایتخت Mauritsstad (Recife)
زبان‌(ها) هلندی و Indigenous
دولت کولونی
تاریخچه
 - تأسیس 16 فوریه 1630
 - انقراض 28 ژانویه 1654
پیل یکا Braziliaanse Guldens (Brazilian Guilders)
امروزه بخشی از  برزیل

این مستعمره ره هلندی‌ها بتونِست بینه 16 فوریه 1630 پرتغالیون دَس جه بَییرِن؛ ولی پرتغال ِنیروئون بتونستنه اَی دِباره این منطقه ره 28 ژانویه 1654 پس بَییرن.

پانویسدچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا.