ناهواتل زوون (ˈnaːwatɬ) معروف به مکزیکی اتا از زیرچلّه‌ئون بومی زوونون مرکزی آمریکا هسته که بخش‌ئونی از متحده ایالات آمریکا هم ونجه گپ زنّه. اسا اینتا زوون یک‌ و نیم میلیون نفر گنشکر دانّه. امیلیانو زاپاتا ماری‌زوون ناهواتل بی‌یه. پیش از ایسپانیولی بموئن، ناهواتل مکزیک دله مهم‌ترن زوون بی‌یه.

جستارهای وابستهدچی‌ین

منبعدچی‌ین

  • Nahuatl
  • Suárez, Jorge A. (1977). "La influencia del español en la estructura gramatical del náhuatl". Anuario de Letras. Revista de la Facultad de Filosofía y Letras (Ciudad Universitaria, México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Linguística Hispánica)