جیمز مارتین پاکلی مک گوینس که وه ره مارتین مک گوینس نوم جه اشناسنّه (ایرلندی جه: Máirtín Mag Aonghusa؛[۱] بزائه 23 می 1950) اتا ایرلندی سوسیالیست هسته که شن‌فن دله دره و اتا سیاست‌مدار هسته. وه کسی‌ئه که سال 2007 جه شمالی ایرلند ِشن‌فن ِنخست‌وزیر ِمعاون هسته.[۲] وه سال 2011 ایرلند جمهوری رییس‌جمهور هم بگردسته.[۳][۴][۵]

مارتین ِعکس

مارتین خله ایرلند آزادی‎خاهون میون معروفه. وه اول خله بریتانیا جه موبارزه هاکرده ولی آخرسری الیزابت دوم جه دَس هدا و حتی انگلیس کابینه دله راه پیدا هاکرده.[۶]


بن بنویشتدچی‌ین

بیرون بگردستندچی‌ین