مختصات: شرقی′۰۶°۹۱ شمالی′۳۹°۲۹ / ۹۱٫۱غرب ۲۹٫۶۵جنوب / -۹۱٫۱;-۲۹٫۶۵

لهاسا گت خیابون

لهاسا (به تبتی: ལྷ་ས་، به چینی: 拉萨.pinyin:Lāsà) تبت ِنیشتنگاء(=پایتخت) هسته که بعد از اشغال تبت توسط چین، اسا به عنوان تبت اوستان ِمرکز وونه. این شهر بودائی‌ئون (لامائی‌ئون چلِه) مرکز جهون دلوئه.

ترنه درگیری‌ئون این شهر میون مردم و چینی نظامیون، این شهر ره مورد توجه جهونی رسانه‌ئون قرار هدائه.

وابسته جستاروندچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که لهاسا خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

منابعدچی‌ین