مختصات: شرقی′۰۶°۹۱ شمالی′۳۹°۲۹ / ۹۱٫۱غرب ۲۹٫۶۵جنوب / −۹۱٫۱;−۲۹٫۶۵

لهاسا (به تبتی: ལྷ་ས་، به چینی: 拉萨.pinyin:Lāsà) تبت ِنیشتنگاء(=پایتخت) هسته که بعد از اشغال تبت توسط چین، اسا به عنوان تبت اوستان ِمرکز وونه. این شهر بودائی‌ئون (لامائی‌ئون چلِه) مرکز جهون دلوئه.

لهاسا گت خیابون

ترنه درگیری‌ئون این شهر میون مردم و چینی نظامیون، این شهر ره مورد توجه جهونی رسانه‌ئون قرار هدائه.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین