قنوات اتا از شهرون قم اوستان هسته. این شهر بخش مرکزی از توابع قم شهرستان دله دره. جمعیت این شهر به اساس سرشوماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۷٫۶۹۳ نفر بی‌یه که بعد از شهر قم ویشترین جمعیت ره قم‌اوستان دله دانه و گتی وه ۳۰۸ هکتار و فاصله وه با شهر قم هشت و نیم کیلومتر هسته. شوغل اصلی مردم اونجه گوداری و کشاورزی هسته.[۱]

قنوات
Map
اداری تقسیمات
کشور
جورته تقسیمات

این شهر مرکز دهستون قنوات از توابع بخش مرکزی قم شهرستان هسته.

منابع دچی‌ین