فارک که ونه کامل ِنوم کلمبیای انقلابی مسلح نیروئون، (به ایسپانیولی: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) اتا چریکی و انقلابی سازمان هسته که مارکسیست-لنینیستی ِافکار دانّه و کلمبیا دولِت وه ره تروریستی دونده.

فارک ِپرچم

تاریخچهدچی‌ین

فارک دهه ۱۹۶۰ بعنوان کلمبیا کمونیست حزب ِ«مسلح چلّه» تشکیل بیّه. دهه ۱۹۸۰ میلادی، مَیِّن بیّه که این گروه مواد مخدر ِقاچاق دله دَس دانّه و فارک رسماً کمونیست ِحزب جه سیوا بیّه، اما بعنوان اتا چریکی گروه باقی بموندسته و هَنتا قاچاقچی‌کَری جه پول دریانّه. [۱]

کلمبیای ِدولتی مقامات گانّه که فارک اسا ۸ هزار چریک دانّه.[۲] تا اسا بیش از ۱۷ هزار نفر فارک و دولت ِدرگیریون دله بمردنه.[۳]

فارک تیموچنکو ریاست گادِر و خوان مانوئل سانتوس رییس‌جمهوری ِدوره دولت جه صلح‌نومه بنویشته و دائماً وارد صلح بیّه و تونده جای بجنگستن سیاست دله کایری هاکنه.

پانویسدچی‌ین