علیشمس (بزائه ۱۳۶۶) گه ونه اصلی نوم علی شمس هسته ئه‌تا ایرونی رپره.

علیشمس
شخصی معلومات
بزا-روز
۱۳۶۶
ملیت
حرفه
دیگر معلومات
ساز
وؤکالویکی‌دیتایِ پارامترون ره هارشی‌ین


وه خاش کار ره سعید کرمانی پلی شروع هاکارده و بعد ساسی جه چند سال همخونی هاکارده. چند سال گه بُگذشته ونه فیت هدائن ویشته اشکین وری بورده. علیشمس همچنین مسعود صادقلو و ملانی جه هم همخونی داشته و این اواخر مهدی جهانی جه ئه‌تا موفق همکاری ره استارت بزوئه.[۱]

علیشمس «رپفا سایت» دِرِست‌کاننده بیه و ئه‌تا کم گه بگذشته این سایت ره یاشار رپفا دست بسپارده.[۲]

بن‌مایه

دچی‌ین
  1. «علیشمس». ویکی صدا. 
  2. علیشمس گفتگو، فراز فرنام جه، AAA دله.